Celem Domu jest zapewnienie opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz stworzenie odpowiednich warunków do przebywania i korzystania z wszystkich form działalności placówki.
Seniorzy aktywnie uczestniczą u nas w terapii zajęciowej, gdzie wykonują różne robótki ręczne oraz ćwiczą pamięć rozwiązując krzyżówki, łamigłówki. Mają zapewnione usługi rehabilitacyjne oraz 3 posiłki w ciągu dnia (śniadanie, kawa, obiad). Często wyjeżdżają do kina, opery, na basen, na kręgle. Odwiedzają również Swoich sąsiadów – czyli inne Domy Dziennego Pobytu oraz Kluby Seniora. W Wigorze organizowane są również różne uroczystości takie jak: urodziny seniorów, Andrzejki, Wigilia Seniorów. Nasi  Seniorzy mają zapewniony również dowóz do placówki. Wysokość czesnego uwarunkowana jest dochodem seniora i naliczana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostycynie.
Dom Dziennego Pobytu dofinansowywany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z zadania w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020,  z programu ASOS – Aktywizacja Społeczna Osób Starszych oraz ze środków własnych budżetu Gminy Gostycyn.

Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Old family