Starym Andrzejkowym tradycjom stało się zadość. Dziś wieczorem w Domu Seniora na Słonecznej lanie wosku,wróżby andrzejkowe,śpiew oraz bajka terapeutyczna o ludzkich uczuciach,radości,smutku ,mądrości,dumie,wiedzy nad którymi najsilniejsza była Miłość ,która wszystko przetrwała.
Dziękujemy Związkowi Emerytów i Rencistów w Tucholi ,Klubowi Wrzos z Gostycyna za przybycie i wspólną zabawę.
Spółdzielni Socjalnej Borowiacki Wigor za przygotowanie poczęstunku.