„Rusałka” – najdoskonalsze romantyczne dzieło czeskiego kompozytora Antonina Dvraka baśń muzyczna sięgającą po bogaty język harmoniczny, aby ukazać wieczność i przemijalność, nieśmiertelność i nietrawalość, zmysłowość i intymność.