Oferta abonamentu obiadowego:

• Przy wykupieniu abonamentu na samą zupę:
Koszt zupy w abonamencie – 7 zł
• Przy wykupieniu abonamentu na samo drugie danie:
Koszt dania w abonamencie – 10 zł
• Przy wykupieniu abonamentu na cały zestaw:
Koszt zestawu  w abonamencie – 16 zł

Obiady serwowane są od godziny 11.30 do 15.30

a4af48486a64f0f0f14cfb88dd1a1862ad26148a